Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Krzysztofa Kotowskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński, zastępca burmistrza Sławomir Walendowski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Sobczak i kierownik świetlicy w Otrębusach  Dorota Kurzyk.

Część I


Część II


Część III