Od 11.03.2014 do 13.03.2014 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.  Jest ona obowiązkowa dla osób, które otrzymały wezwanie.
 

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:
·    mężczyzn urodzonych w 1995 roku;
·  mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
· osób urodzonych w latach 1993-1994, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji;
·  osób urodzonych w latach 1993-1994, które zostały uznane za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły wnioski o zmianę przyznanej wcześniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to tylko tych osób, które nie zostały przeniesione do rezerwy;
· kobiet urodzonych w latach 1990-1995, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.
 
Siedziba powiatowej komisji lekarskiej będzie znajdowała się w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej  przedstawia:
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokumentację medyczną (w przypadku posiadania).
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i w terminie określonym w wezwaniu.
.
Więcej informacji: Urząd Gminy Brwinów, Referat Spraw Obywatelskich tel. 22 738-26-85