W ramach programu „Książki naszych marzeń” gmina Brwinów otrzymała dotację w wysokości 8 680 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych. Celem akcji jest zachęcenie młodych ludzi do czytania i tym samym rozwijania swoich zainteresowań. Do 31 grudnia 2015 r. gmina musi wykorzystać przyznane środki.
 
Program zakłada współpracę bibliotek szkolnych z biblioteką publiczną. Wspólne działania polegają na konsultowaniu zakupów nowych książek po to, żeby zbiory wypożyczalni się uzupełniały. Do zadań szkół należy też organizacja wydarzeń promujących i upowszechniających czytelnictwo wśród młodych ludzi, np. warsztatów z udziałem twórców literatury młodzieżowej. Szkoły powinny przeprowadzać też spotkania z rodzicami, dotyczące wpływu czytania na rozwój emocjonalny i intelektualny ich podopiecznych.
 
Środki finansowe zostały pozyskane przez Referat Oświaty Urzędu Gminy Brwinów. Pieniądze zostały równo rozdzielone między: ZS nr 1 w Brwinowie, ZSO w Brwinowie, ZS w Otrębusach i ZS w Żółwinie.
 
W Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie działania wspierające rozwój czytelnictwa obejmują zajęcia czytelnicze, lekcje biblioteczne, konkursy literackie, prezentacje multimedialne oraz akcje głośnego czytania. Odbywają się one w poszczególnych miesiącach w bieżącym roku szkolnym w klasach I–VI. W celu promocji czytania odbył się m.in. festyn, podczas którego przeprowadzono akcję „Książka najlepszym prezentem. Wspólne czytanie najlepszym sposobem na święta!”. Podczas festynu rodzice otrzymali ulotki zachęcające do czytania dzieciom i polecające książki dla swoich pociech.
 
Placówka realizuje projekty adresowane dla poszczególnych klas. Dla dzieci z klas I i II przebywającym w świetlicy przewidziano m.in. głośne czytanie książek. Dla uczniów klas III przygotowano cykl lekcji multimedialnych „Jeszcze Polska nie zginęła” na podstawie książki M. Strzałkowskiej „Mazurek Dąbrowskiego”.
 
Szkoła dba też o wzrost świadomości rodziców. 17 i 19 listopada br. przeprowadzono też spotkanie z rodzicami, które dotyczyło wpływu czytania na rozwój i wyobraźnię najmłodszych. List informujący o tym, jak ważne jest czytanie dzieciom, przekazano rodzicom i zamieszczono na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Dzięki uzyskanej dotacji w ramach programu „Książki naszym marzeń” księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 125 tytułów, wśród nich m.in.: „Jak Wojtek został strażakiem” Cz. Janczarskiego, „Legendy warszawskie” A. Oppmana, „Harry Potter i komnata tajemnic” J.K. Rowling, „Plastusiowy pamiętnik” M. Kownackiej, „Pilot i ja” A. Bahdaja, „Krzyżacy” H. Sienkiewicza.

W ramach promowania czytelnictwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie ukazuje się gazetka „Lubimy czytać – dołącz do nas”, w której zamieszczane są recenzje najciekawszych książek pisane m.in. przez rodziców i uczniów. Szkoła planuje także zorganizowanie „Spotkania młodych twórców”, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować własną twórczość. W ramach realizacji programu „Książki naszych marzeń” przewidziano też projekty edukacyjne dla uczniów, dzięki którym będą oni mieli szansę i możliwość poznania wielu ciekawych książek, m.in. „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren, „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” M. Widmarka i H. Willis.

Spotkanie z rodzicami dotyczące wpływu czytania na rozwój dziecka odbędzie się  28 stycznia 2016 r. i poprowadzi je psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie.

W ramach programu „Książki naszych marzeń” zakupiono 17 nowych tytułów, m.in.: „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren, „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” (seria) M. Widmarka i H. Willis, „Zaopiekuj się mną” (seria) H. Webb, „Zwierzęta Oli” (seria) M. Doinet, „Hobbit” J.R.R. Tolkiena, „Zwiadowcy” (seria) J. Flanagana. Zakup książek został skonsultowany z Oddziałem dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej w Brwinowie. Aby ustalić upodobania czytelnicze dzieci, przeprowadzono także ankietę wśród uczniów klas II–VI szkoły podstawowej.

Zespół Szkół w Otrębusach, wspierając czytelnictwo, zorganizował spotkania z autorami m.in. z Tomaszem Szwedem. Odbyły się też warsztaty z „Piratem Rabarbarem” przeznaczone dla uczniów klas II i III, a na styczeń zaplanowano spotkanie z Moniką Kowaleczko-Szumowską dotyczące książki „Fajna ferajna”.
 
W bibliotece szkolnej prowadzona jest akcja „Czytanie na dywanie” dla dzieci z klas I–III, podczas której odbywają się dyskusje o sprawach bliskich młodym czytelnikom. Przeprowadzono też konkursy recytatorskie poezji religijnej oraz wierszy o tematyce Bożego Narodzenia.

W ramach realizacji programu „Książki naszych marzeń” w ZS w Otrębusach raz w tygodniu będą odbywać się spotkania z ciekawą książką dla uczniów klas I–III. Czytanie fragmentów książek, rozmowy o bohaterach i ich losach mają zachęcić dzieci do sięgnięcia po interesującą lekturę. W klasach IV–VI planowane są zajęcia, na których m.in. w formie scenek teatralnych, quizów będą prezentowane książki zakupione w ramach programu. Dzięki tym spotkaniom uczniowie będą mogli odkryć cenne wartości zawarte w książkach.

Do biblioteki zakupiono 46 nowych tytułów, m.in. „Mój niesforny szczeniak” H. Webb, „Zwiadowcy” (seria) J. Flanagana, „Harry Potter” J.K. Rowling, „Magiczny królik” S. Bentley, „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” (seria) M. Widmarka i H. Willis. Zakup książek został skonsultowany z filią biblioteki w Otrębusach, a tytuły wyłoniono w wyniku konsultacji z uczniami, wychowawcami i rodzicami.

Zespół Szkół w Żółwinie również angażuje się w zachęcanie dzieci do sięgania po książki. Przy bibliotece działa Klub Miłośników Książek, a uczennice gimnazjum chętnie uczestniczą w pracach bibliotecznych – naprawiają uszkodzony księgozbiór, pomagają młodszym dzieciom w wyborze odpowiedniej książki. W klasach zerowych bibliotekarz promuje czytelnictwo, „czytając na dywanie” 20 minut raz w tygodniu.

Zorganizowano też trzy konkursy biblioteczne skierowane do uczniów klas 0–III, IV–V i gimnazjalnych. Odbyła się parada postaci literackich połączona z rozstrzygnięciem konkursów, wręczeniem nagród i wspólną zabawą. Zorganizowano również dwa spotkania z autorkami książek dla dzieci: Ałbeną Grabowską-Grzyb i Dorotą Szelągowską.

Na tablicy informacyjnej przed biblioteką co miesiąc pojawia się nowe zabawne hasło zachęcające do odwiedzenia biblioteki, wypożyczenia książki i skorzystania ze zbiorów bibliotecznych. Informacje o nowościach pojawiających się w bibliotece umieszczane są na bieżąco w gazetce ściennej „Bibliotekarz poleca”. Można je również znaleźć na stronie internetowej szkoły.

Spotkanie z rodzicami dotyczące wpływu czytania na rozwój dziecka odbyło się 10 grudnia br.

W ramach programu „Książki naszych marzeń” w drugim semestrze roku szkolnego będzie realizowany projekt edukacyjny „Polubię czytanie”.  W czasie lekcji bibliotecznych i szkolnych konkursów do dyspozycji uczniów będą klasowe kąciki czytelnicze.

W szkolnej bibliotece zostały wydzielone półki na książki zakupione z funduszy programu, aby uczniowie mieli łatwiejszy dostęp do nowości bibliotecznych. Wśród 98 tytułów zakupionych w ramach programu „Książki naszych marzeń” znalazły się m.in. „Przygody Tomka Sawyera” M. Twaina, „Ten obcy” I. Jurgielewiczówny, „Czarna owieczka” A. Grabowskiego, „Dywizjon 303” A. Fiedlera, „Kajtkowe przygody” M. Kownackiej, „Słoń Trąbalski” J. Tuwima. Zakup książek został skonsultowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej.

Dzięki udziałowi brwinowskich szkół w programie „Książki naszych marzeń” biblioteki szkolne wzbogaciły o ciekawe książki dostosowane do zainteresowań i młodych czytelników, a uczniowie mają okazję do przeniesienia się w nieznany dotąd i barwny świat książkowych bohaterów i ich przygód.

Program „Książki naszych marzeń” poprzedza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016–2020 będą wspólnie realizować Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.