Spacer po cmentarzu w Brwinowie to spotkanie z dziejami miasta i historią Polski. Są na nim ślady powstań narodowych i dwóch wojen światowych – tu spoczywają wybitni żołnierze, naukowcy, artyści. Trud zebrania wiedzy o cmentarzu podjęło przed laty Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Książka „Cmentarz w Brwinowie” napisana została przez Marię Prosnak-Tyszkową we współpracy z ówczesną przewodniczącą brwinowskiego koła TOnZ – Zofią Gajewską. Choć ta publikacja nie jest pełną inwentaryzacją cmentarza, a przedstawione w niej w skrócie losy wielu wybitnych zmarłych mogłyby wypełnić wielostronicowe opracowania, to jednak ta na pierwszy rzut oka skromna książeczka jest cenną pozycją w księgozbiorze każdego, kto interesuje się historią gminy Brwinów. Szkic historyczny wprowadza w dzieje brwinowskiej nekropolii. Dalej następuje opis ponad 200 grobów: zabytkowych i cennych ze względu na spoczywających w nich ludzi.
Staraniem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami została odnowiona przed laty kaplica Marylskich, w ratowaniu której pomagała książka-cegiełka. Następny, już realizowany etap to konserwacja ołtarza. Inne zabytki ruchome przechowywane są w bezpiecznych warunkach poza kaplicą i czekają na renowację, która przywróci im dawny blask. – Nakład „Cmentarza w Brwinowie” nie został jeszcze wyczerpany – potwierdza obecna przewodnicząca koła TOnZ w Brwinowie Grażyna Adamska. – Książka jest dostępna w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie.