Prywatna firma zamierza wybudować w Biskupicach lądowisko dla ultralekkich obiektów latających (zaliczają się do nich np. balony, motolotnie i wiatrakowce). Przed wydaniem swojej opinii burmistrz Arkadiusz Kosiński postanowił zasięgnąć opinii mieszkańców. Od 1 do 28 lutego 2013 r. będą trwały konsultacje społeczne z mieszkańcami Biskupic.

Lądowisko ma powstać w gminie Brwinów na terenie działki nr 100 w Biskupicach. Dziś jest to obszar łąk i nieużytków w pobliżu autostrady A2. Zgodnie z Prawem lotniczym do uruchomienia lądowiska wymagana jest nie tylko zgoda posiadacza nieruchomości (w tym przypadku działka jest własnością firmy Bliket, zainteresowanej wybudowaniem lądowiska), ale też pozytywna opinia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz pozytywna opinia burmistrza.

Do Urzędu Gminy Brwinów wpłynął już protest grupy mieszkańców Biskupic, którzy sprzeciwiają się tej inwestycji. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia w lutym 2013 r. konsultacji społecznych w sprawie zaopiniowania wniosku o wpisanie do ewidencji lądowiska w Biskupicach podjęła na sesji w dniu 28 listopada 2012 r. Rada Miejska w Brwinowie. Konsultacje pozwolą wypowiedzieć się wszystkim, a zawarte w karcie konsultacyjnej otwarte pytanie pozwoli na szerszą wypowiedź i przedstawienie uzasadnienia własnego zdania – zarówno ze strony zwolenników, jak i przeciwników wybudowania lądowiska w Biskupicach.

Ogłoszenie

Karta konsultacyjna

Mapka terenu