Przed młodymi mieszkańcami gminy Brwinów szansa na spędzenie wakacji nad Bałtykiem. Letni wypoczynek w Trzebiatowie można wygrać w konkursie plastycznym. Termin składania prac upływa 17 czerwca 2013 r. o godz. 17.00.

Tegoroczna edycja konkursu pn. „Pocztówka do Trzebiatowa”, w którym można wygrać kilkudniowy pobyt w partnerskim Trzebiatowie (od 29 lipca do 3 sierpnia 2013 r.) skierowana jest, podobnie jak w roku ubiegłym, do uczniów brwinowskich szkół i świetlic. W 2012 r. uczniowie tworzyli prace literackie związane z obchodami Roku Armii Krajowej w gminie Brwinów, tym razem ogłoszony został konkurs plastyczny: będzie szansa na ujawnienie swych talentów i namalowanie lub narysowanie wybranego pejzażu, obiektu, wydarzenia z gminy Brwinów. Tematem konkursu jest stworzenie brwinowskiego obrazka, który mógłby znaleźć się na pocztówce wysyłanej z gminy Brwinów. Autor pracy sam decyduje, czy chce pokazać ładny widok, zabytek,  czy też wydarzenie, w którym uczestniczył. Pocztówka może pokazywać dowolną porę roku: wiosną, lato, jesień lub zimę. Technika prac – dowolna, z wyłączeniem kompozycji plastycznych. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4.
Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę ich zgodność z tematyką, estetyka wykonania, staranność, a przede wszystkim pomysłowość autora i wrażliwość artystyczną.
Prace konkursowe prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 do dnia 17 czerwca do godz. 17.00. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni do 21 czerwca br. Do każdej pracy musi być dołączone zgłoszenie uczestnika podpisane przez opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie lub pełnoletniego uczestnika konkursu.
Organizatorem konkursu pn. „Pocztówka do Trzebiatowa” jest Biuro Promocji Urzędu Gminy Brwinów. Wyjazd do partnerskiej gminy organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie.

Regulamin konkursu - PDF    |    Formularz zgłoszenia - PDF