Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który powstał z połączenia Zespołu Szkół nr 2 i LO w Brwinowie. Termin składania ofert upływa 11 czerwca 2012 r.
Treść zarządzenia