„Ślady historii Września ’39” - pod takim hasłem odbywa się w gminie Brwinów konkurs fotograficzno-historyczny. Prace można składać do 16 czerwca 2014 r.
 

Każda praca konkursowa powinna zawierać dwa elementy:
 
- współczesne zdjęcie (fotografia osoby/miejsca na terenie gminy Brwinów ilustrująca „ślad historii” zawarty w drugim elemencie pracy)
 
- „ślad historii” okresu od 1 IX do 5 X 1939 r. łączący się ze zdjęciem współczesnym (opis wydarzeń
z Września’39, opis miejsca, jak ono wygladało w 1939 r., wywiad ze świadkiem historii, rysunki lub szkice pokazujące miejsca i wydarzenia brwinowskiego Września, zdjęcia archiwalne z lat 30. lub 40. XX w.- dawny wygląd miejsca pokazanego na zdjęciu współczesnym)
 
 
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół z terenu gminy Brwinów: klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz LO im. J. Iwaszkiewicza. W kategorii „open” mogą wziąć udział osoby zainteresowane historią gminy Brwinów, nie mieszczące się w powyższych kategoriach.
 
Prace (z dopiskiem „Konkurs – Ślady historii”) należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 do 16 czerwca 2014 (poniedziałek, do godz. 18.00).
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.konkurs.brwinow.pl.