Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na dyscypliny, które nie zostały rozstrzygnięte w dotychczas ogłoszonych konkursach. Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do piątku18 kwietnia 2014 r. do godziny 14:00.
Ogłoszenie