Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 10 marca 2014 r. do godz. 16.00.


SKAN