Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 10 marca 2014 r. do godz. 16.00
Konkurs