W dniu 22 czerwca w Urzędzie Gminy Brwinów odbył się gminny finał „Mazowieckiego konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów”. Podczas etapu powiatowego Brwinów będzie reprezentować Anna Stachlewska – sołtys Kotowic. Kilkuosobowej komisji przewodniczyła przedstawicielka KRUS w Błoniu Teresa Młynarczyk. Z ramienia Urzędu Gminy w komisji oceniającej rozwiązane przez uczestników testy pracowały Edyta Osmańska-Jakóbik oraz Anna Mydlarz.

Trójka laureatów prezentuje się następująco:
I miejsce - Anna Stachlewska z Kotowic,
II miejsce - Iwona Jędrasik z Biskupic,
III miejsce - Daniela Kaczorowska z Falęcina.


Burmistrz Sławomir Walendowski wręczył najlepszej trójce nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki z herbem gminy Brwinów.