12 września 2013 r. w siedzibie urzędu gminy Brwinów odbyło się szkolenie dla rolników połączone z konkursem z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy w gospodarstwie rolnym pt. „Pracuj bezpiecznie”.

Relację przygotował Konrad Więch z Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

Celem szkolenia było upowszechnianie wśród rolników wiedzy z zakresu: bezpiecznej pracy, ochrony zdrowia, życia oraz uświadomienia zagrożeń w przypadku nieprzestrzegania zasad BHP w gospodarstwach rolnych. Organizatorami szkolenia i konkursu byli: Terenowa Placówka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Błonia oraz Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Uczestnicy obejrzeli film na temat bezpiecznych zachowań oraz odpowiedniego sprzętu technicznego jakiego należy używać w gospodarstwie, zabezpieczeń maszyn, urządzeń i budowli. Jednocześnie zapoznali się jak prawidłowo i bezpiecznie utrzymywać i hodować zwierzęta gospodarskie. Do konkursu przystąpili rolnicy z Milęcina, Biskupic, Falęcina, Kotowic, Krosny oraz Owczarni.
Po przeprowadzonym teście nagrodzono następujących rolników:

I miejsce - Iwona Kopeć
II miejsce - Tadeusz Gosk
III miejsce - Krzysztof Drapała

Laureaci oraz pozostali uczestnicy otrzymali z rąk zastępcy burmistrza Sławomira Walendowskiego atrakcyjne nagrody i upominki ufundowane przez gminę Brwinów oraz  KRUS z Błonia.