„Daję dobry przykład – dbam o bezpieczeństwo”: konferencja pod takim hasłem odbędzie się 25 września 2013 r. w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. Przed rodzicami uczniów zaprezentują się instytucje, które są partnerami projektu „Bezpieczna Jedynka”. Wstęp wolny.

Konferencja rozpocznie się w ZS nr 1 w Brwinowie przy ul. marsz. Piłsudskiego 11 w środę 25 września o godz. 18. Jest okazją do tego, by wspólnie – w gronie rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości reprezentujących różne instytucje udzielające wsparcia – zastanowić się nad „dawaniem dobrego przykładu” dzieciom i młodzieży. Podczas konferencji zaprezentują się m.in. Fundacja „Nadzieja” Doroty Stalińskiej, służby mundurowe na co dzień dbające o bezpieczeństwo publiczne oraz zespoły zajmujące się kwestiami związanymi z przemocą w rodzinie oraz alkoholizmem. Dyrektor Centrum Pozytywnej Edukacji Elżbieta Nerwińska opowie o wprowadzanym w najmłodszych klasach ZS nr 1 programie „Przyjaciele Zippiego”, a wykonawca nowego systemu monitoringu funkcjonującego w szkole zaprezentuje jego możliwości.

Konferencja dla rodziców, program „Przyjaciele Zippiego” (obejmujący zarówno zajęcia z dziećmi, jak też szkolenia dla prowadzących je później nauczycieli) oraz  nowy monitoring to tylko niektóre elementy projektu „Bezpieczna Jedynka”. Zakłada on wiele różnych działań. Wiedza na temat bezpieczeństwa będzie sprawdzana w praktyce podczas ćwiczeń ewakuacyjnych, a poprawność ich wykonania prześledzi 36 kamer zainstalowanych niedawno w szkole. Obejmują one swoim zasięgiem zarówno pomieszczenia wewnątrz, jak też okolice kompleksu boisk. W ramach projektu „Bezpieczna Jedynka” szkoła mogła zatrudnić dwóch recepcjonistów oraz zyskała też nowe wyposażenie: 180 zamykanych szafek dla wszystkich uczniów gimnazjum.

Projekt „Bezpieczna Jedynka” znalazł się wśród 35 najlepszych projektów z całej Polski, które w tym roku uzyskały środki przyznawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Całkowita wartość projektu wynosi 170.305,68 zł, a kwota dofinansowania sięga 99.958 zł.