Podczas spotkania, które odbyło się 20 maja 2013 r. w Brwinowie zostały zaprezentowane dwa warianty nowej koncepcji przebiegu planowanej drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, reprezentowany na spotkaniu przez naczelnika wydziału realizacji inwestycji Adama Marcinkiewicza, zlecił projektowanie Paszkowianki w 2012 r. Efekt pierwszych prac prezentował projektant drogowy Marcin Głuszyk z firmy Mott MacDonald Polska. – To, co prezentujemy, to dopiero wczesna faza koncepcji, która nie została jeszcze zweryfikowana przez zamawiającego – podkreśla przedstawiciel firmy projektowej.
Paszkowianka ma być drogą klasy G, o szerokości w liniach rozgraniczających od 25 do 35 metrów. Planowany obecnie odcinek dwujezdniowej drogi prowadzi od Kań przez Parzniew do Pruszkowa (przez przemysłowe tereny Gąsina). Jednocześnie z Parzniewa, w miejscu gdzie po północnej stronie torów kolejowych planowane jest nowe rondo, odchodzić ma jednojezdniowe rozwidlenie Paszkowianki prowadzące do wiaduktu nad A2 przy wyjeździe z Brwinowa w stronę Biskupic. Na całej długości zaplanowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m.
Biuro projektowe przygotowało dwa warianty, różniące się przebiegiem Paszkowianki na odcinku pruszkowskim oraz na odcinku Parzniew-Brwinów. Mogłaby ona przebiegać bliżej A2 lub bliżej granicy miasta; wariantowe jest też umiejscowienie ronda na przecięciu nowej drogi z ul. Powstańców Warszawy.
Mieszkańcy zgłaszali swoje zastrzeżenia. – Jak zamierzacie ochronić nas przed hałasem? – pytali. Projektant tłumaczył, że takie rozstrzygnięcia nie zapadają na etapie koncepcji. Będzie musiał jeszcze powstać raport dotyczący oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, a dokładny projekt budowlany i wykonawczy, to jeszcze dalsze etapy. – Jest tak wiele zmiennych, m.in. kwestie uzyskiwania kolejnych decyzji administracyjnych i na końcu kwestia finansów, że nie mogę teraz podać państwu konkretnych terminów realizacji Paszkowianki – odpowiadał na pytania mieszkańców Adam Marcinkiewicz z MZDW. Swoje postulaty i uwagi zgłaszało wiele osób. Projektant zobowiązał się ustosunkować do wszystkich uwag opinii: zarówno wypowiadanych na spotkaniu, jak też tych, które do 4 czerwca zostaną przesłane na adres: Mott MacDonald Polska, ul. Kartuska 5,80-103 Gdańsk lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Omówienie koncepcji Paszkowianki będzie jednym z tematów posiedzenia Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się 3 czerwca 2013 r. o godz. 18 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.