Długotrwałe letnie upały spowodowały klęskę suszy także na terenie gminy Brwinów. Straty oszacowano na ponad 8 mln zł.
 

Na terenie gminy Brwinów została ogłoszona klęska suszy, która dotyczyła m.in. zbóż jarych, roślin strączkowych, warzyw i owoców. Wojewoda Mazowiecki powołał komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane długotrwałą suszą.

Do Urzędu Gminy wpłynęło 59 wniosków o oszacowanie strat. Najwięcej złożyli rolnicy i producenci rolni z Biskupic i Milęcina, a największa powierzchnia objęta stratami dotyczyła sołectwa Grudów. Łącznie uszkodzeniu uległo ponad 50% upraw, a powierzchnia zniszczeń objęła ok. 865 ha. Wysokość strat oszacowano na 8 374 851,00 zł.

Producenci rolni mogą do 30 września 2015 roku składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piastowie wnioski o pomoc finansową w związku z suszą. Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.

Prace komisji polegały na dokonaniu lustracji upraw rolnych oraz oszacowaniu strat. W komisji pracowali społecznie członkowie Izb Rolniczych, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pracownicy urzędu gminy. Szczególne podziękowania za ogromny wkład pracy oraz poświęcony czas należą się Aldonie Górniak, Bożenie Konopce, Waldemarowi Michalczykowi oraz Annie Mydlarz i Marzenie Sękulskiej z Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.    

View the embedded image gallery online at:
https://www.brwinow.pl/1475-kleska-suszy.html#sigProId826521f2be