Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie podpisał porozumienie z Focus Youth Project z Wielkiej Brytanii. – Już rozpoczęliśmy realizację projektu „Goktroter Scotland 1” – informuje dyrektor Anna Sobczak.

Pełna nazwa projektu – „Goktroter Scotland 1 – praktyczna nauka języka angielskiego wraz z kształtowaniem relacji interpersonalnych” opisuje najważniejsze założenia nowych, bezpłatnych zajęć dla dzieci, które w kwietniu pojawiły się w ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie. O szczegółach opowiada dyrektor Anna Sobczak:

„Jest to eksperymentalny projekt Ośrodka Kultury w Brwinowie. Inspiratorem akcji jest mieszkaniec Brwinowa pan  Bryan McBride. Podzielił się z nami swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz społeczności lokalnej, gdy działał jako pracownik socjalny w Wielkiej Brytanii. Odbiorcami projektu są dzieci w wieku do 14 lat wykazujące się podstawową znajomością języka angielskiego, które lubią się uczyć, chcą doskonalić znajomość języka obcego oraz gotowe są działać jako wolontariusze na rzecz społeczności lokalnej na terenie gminy Brwinów. Naborem oraz nadzorem pedagogicznym nad grupą zajmuje się znana i lubiana przez dzieci pani Olga Jastrzębska, pedagog Działu Wspierania Rodziny ŚOPS. Nad projektem czuwa dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Koordynatorką projektu jest Izabella Kłossowska - pracownik Ośrodka Kultury, a o wsparcie merytoryczne została poproszona pani Agnieszka Dawidziuk, która w ubiegłym roku otrzymała indywidualne wyróżnienie w konkursie „Barwy wolontariatu”.

Uczestnicy projektu mają możliwość spędzenia czasu w miłej, bezpiecznej atmosferze oraz nauki języka angielskiego. Ponadto uczą się pracy w grupie i będą podejmować działania na rzecz potrzebujących jako wolontariusze. Zwieńczeniem projektu ma być wyjazd studyjny do ośrodka  Focus Youth Project z Wielkiej Brytanii, z którym Ośrodek Kultury nawiązał współpracę na podstawie listu intencyjnego podpisanego 24 kwietnia 2013 roku.”
 

Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie