Mieszkańcy północnej części Brwinowa już wkrótce będą mogli podłączać się do kanalizacji wybudowanej w ramach projektu „Czyste życie...”. Szczegółowe dane na ten temat przekazywane są przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego oraz pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) Adama Adamczyka na spotkaniach informacyjnych.

Na pierwszym spotkaniu, zorganizowanym dla osób zamieszkałych po zachodniej stronie ulicy Biskupickiej, zostało poruszonych wiele kwestii, które będą stanowiły podstawę do utworzenia bazy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Stare plany przyłączy kanalizacyjnych zachowały ważność: udało się to dzięki zmianom w prawie budowlanym i staraniom urzędu gminy. Wybudowanie przyłączy leży już po stronie mieszkańców, którzy sami będą wybierać wykonawców. Ważne jest dopełnienie wszelkich formalności, także geodezyjnych: warto o tym pamiętać i upewnić się, czy firma budująca przyłącze załatwi również i tę kwestię. Odbioru gotowego przyłącza dokona pracownik Urzędu Gminy Brwinów przed zasypaniem wykopu.

Opłaty za kanalizację naliczane są według licznika wody, a tam, gdzie mieszkańcy korzystają z własnych studni – ryczałtem na podstawie przelicznika 3 m3 na każdego mieszkańca.

Wiele osób zgłaszało problem zniszczenia nawierzchni dróg. Przy tego typu pracach jest to nieuniknione, ale Urząd Gminy Brwinów egzekwuje od wykonawcy ich poprawę. Burmistrz Arkadiusz Kosiński obiecał, że osobiście przyjrzy się pracom na odcinkach, gdzie występuje najwięcej skarg. Przy okazji spotkania odpowiadał także na pytania dotyczące inwestycji gminnych: parku miejskiego, przedszkola, budowy dróg i chodników itd.
Kolejne spotkanie: w piątek 27 kwietnia o godz. 19.00 w ZS nr 1 przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie.