Pod koniec 2012 roku prace kanalizacyjne w Brwinowie na południe od torów PKP udało się zakończyć mocnym akcentem – do użytku oddano blisko 18 km nowej infrastruktury.

Z dniem 11 grudnia 2012 r. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie w sprawie pozwolenia na użytkowanie dla pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Brwinowie na południe od torów PKP stała się ostateczna. Oznacza to, że pierwsi mieszkańcy tego terenu jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będą mogli przyłączyć swoje posesje do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej.

Nowy fragment sieci kanalizacyjnej obejmuje ulice:
Borkową (przy Kępińskiej), Charci Skok, Gdańską, Górną, Graniczną, Grodziską, Jaśminową, Jodłową, Kępińską, Kielecką z sięgaczem, Komorowską, Krańcową, Kraszewskiego (od posesji 23C do ul. Lilpopa), Krótką, Leśną, Lilpopa, Modrzewiową, Myśliwską, Narutowicza, Ogrodową, Okopową, Orlą, Osiedlową, Partyzantów, Paszkowskiego (przy Kępińskiej), Piastową, Piotrkowską, Pruszkowską, Przeskok, Puławską, Radomską, Raszyńską, Rawską, Słoneczną, Środkową, Świerkową, Zacisze, Zatrudy i  Żwirową.

    Wszystkie osoby zainteresowane przyłączaniem swoich posesji do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej mogą uzyskać bliższe informacje o procedurach z tym związanych w Brwinowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brwinowie, ul. Kościuszki 4A, pok. 18, nr tel. (22) 738-25-60 lub w Jednostce Realizującej Projekt „Czyste życie…” w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4A, pok. 17, nr tel. (22) 738-25-79.

    Kanalizacja sanitarna powstała w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.