Na drodze o szerokości 210 cm nie wyminą się dwa samochody. Przy szerokości 3-4 metrów sytuacja jest niewiele lepsza, bo przy wymijaniu się trzeba bardzo uważać na lusterka, a jeśli na drodze będą też piesi, rowerzyści, śmieciarka czy pług odśnieżający ulicę. Zmiana organizacji ruchu na ul. Poziomki i Różanej w Otrębusach wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkownikom.

Ulica Poziomki na całej swojej długości w granicach własności Gminy Brwinów ma nienormatywną szerokość: typowo od ok. 3,7 do ok. 5 m, choć występuje na niej również przewężenie do ok. 2,1 m w rejonie skrzyżowania z ul. Różaną. Pas drogowy ulicy Poziomki przebiega następująco:

a)    na odcinku ok. 170 m od ul. Malinowej do ul. Lipowej jego szerokość wynosi od ok. 4,9 do ok. 5,3 m,
b)    na odcinku ok. 140 m od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Czeremchy pas drogowy ul. Poziomki ma zmienną szerokość od ok. 3,9 do ok. 4,4 m - tuż za skrzyżowaniem z ul. Lipową jego szerokość wynosi ok. 3,9 m, w rejonie skrzyżowania z ul. Jesionową – ok. 3,9 m, a w rejonie skrzyżowania z ul. Czeremchy poszerza się do ok. 4,4 m
c)    na kolejnym odcinku ok. 155 m szerokość pasa drogowego ul. Poziomki znacznie się zwęża - od ok. 4,1 m za skrzyżowaniem z ul. Czeremchy do ok. 3,6 m w rejonie zakrętu, do ok. 3,1 m w rejonie skrzyżowania z ulicą bez nazwy (za posesją nr 16) oraz do ok. 2,1 m w rejonie posesji nr 16 oraz do ok. 3,6 m w rejonie skrzyżowania z ul. Brzozową (na całym tym odcinku o długości ok. 155 m występuje lokalne poszerzenie do ok. 5,7 m na długości ok. 35 m w rejonie posesji nr 15, gdzie gmina Brwinów odkupiła działkę nr 438/5 z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Poziomki),
d)    na odcinku ok. 120 m od skrzyżowania z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Wrzosową szerokość pasa drogowego ul. Poziomki ma zmienną szerokość od ok. 3,8 m tuż za skrzyżowaniem z ul. Brzozową z lokalnym poszerzeniem  do 3,9 m i zwężeniem do 3,5 m przed zakrętem do ok. 3,8 m w rejonie skrzyżowania z ul. Wrzosową,
e)    na odcinku ok. 40 m od skrzyżowania z ul. Wrzosową do skrzyżowania z ul. Różaną pas drogowy ul. Poziomki znacznie się zwęża - od ok. 3,7 m za skrzyżowaniem z ul. Wrzosową do ok. 2,1 m w rejonie skrzyżowania z ul. Różaną.


Ze względu na liczbę skrzyżowań i zakrętów nie da się wprowadzić oznakowania pierwszeństwa na zwężonym odcinku drogi. Urząd Gminy Brwinów musi respektować przepisy, które określają warunki, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Przy obecnej szerokości pasa drogowego ul. Poziomki nie jest możliwe dalsze obowiązywanie na tej drodze ruchu dwukierunkowego. Z drugiej strony uszanować trzeba też prawo własności: na początku października właściciel nieruchomości przy ul. Różanej rozpoczął budowę ogrodzenia swojej posesji w jej granicach gruntowych. Spowodowało to zwężenie pasa drogowego i wymusiło wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

Część północnej strony jezdni ul. Poziomki znajduje się na gruntach prywatnych. Gmina Brwinów prowadzi rozmowy i negocjacje w sprawie ich wykupu pod poszerzenie drogi, ale niektórzy właściciele obstają przy wygórowanych cenach lub wykluczają możliwość sprzedania swojego gruntu. Zapowiadają, że zaczną budować ogrodzenia w granicach działek. To wprowadziłoby kolejne przewężenia. – Dopóki pas drogowy ulicy Poziomki nie zostanie poszerzony do ok. 6 m, ulica ta będzie musiała pozostać drogą jednokierunkową – powiedział burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Temat ulicy Poziomki będzie jeszcze powracał, gdyż gmina Brwinów mimo wszystko nie rezygnuje ze starań o poszerzenie drogi.