Brwinowscy internauci zdobyli w ubiegłorocznym konkursie „100 placów zabaw na 100 lat Nivea” dwa place zabaw. Pierwszy z nich powstanie w parku miejskim w Brwinowie. Formalne przekazanie terenu wykonawcy nastąpi 25 kwietnia.

Nadejście w ubiegłym tygodniu do Urzędu Gminy okazałych paczek z dyplomami i materiałami do przygotowania uroczystego otwarcia było pierwszym zwiastunem dobrych nowin i dalszych kroków związanych z „odbiorem nagrody” w konkursie na plac zabaw. Urzędnicy z referatu ochrony środowiska i rolnictwa, który od początku pilotuje cały konkurs, na każdym etapie bardzo szybko przygotowywali wymagane dokumenty i w efekcie podjęcie dalszych działań przez wiele miesięcy leżało już po stronie organizatorów konkursu.  Do zadań organizatorów należało m.in. przygotowanie projektu dostosowanego do ustalonej lokalizacji. Ze względu na charakter parku miejskiego wymagał on dodatkowych uzgodnień z konserwatorem zabytków. Teraz został już wyznaczony konkretny termin: 25 kwietnia nastąpi formalne przekazanie terenu firmie, która będzie wykonawcą placu zabaw. Wówczas też zostanie omówiony dalszy harmonogram prac, które najprawdopodobniej rozpoczną się w maju.

Plac zabaw w Brwinowie został wygrany już w pierwszym etapie konkursu. Plac zabaw w Żółwinie – dopiero w trzecim. Organizatorzy konkursu, którzy prowadzą obecnie prace związane z budową aż 100 placów zabaw w całej Polsce, otrzymali z Urzędu Gminy Brwinów wszystkie potrzebne dokumenty. Pozostaje cierpliwie czekać na kolejne dobre wieści i pomyślną realizację obu placów.