Gmina Brwinów przystępuje do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2013-2020. Pierwszym krokiem jest poznanie potrzeb mieszkańców i zebranie ich propozycji: badanie ankietowane prowadzone będzie do 26 listopada 2012 r.


Ankieta służyć ma do zebrania informacji o potrzebnych i proponowanych inwestycjach. Władze samorządowe chcą poznać w ten sposób opinie poszczególnych mieszkańców, ale także innych podmiotów, np. rad sołeckich, szkół i innych jednostek organizacyjnych gminy Brwinów, stowarzyszeń, przedsiębiorców i in. Proponowane inwestycje będą oceniane m.in. pod kątem ich znaczenia dla społeczności lokalnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych gminy i prognozach dotyczących budżetu. Ostatecznego wyboru zadań po analizie ankiet dokonają radni Rady Miejskiej w Brwinowie, podejmując stosowną uchwałę.
 

Formularze ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Brwinów oraz pod adresem: www.ankieta.brwinow.pl. Wypełnione karty będą zbierane do poniedziałku 26 listopada 2012 r. w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie oraz przez sołtysów [UWAGA: termin został przedłużony do piątku 7 grudnia 2012 r.]. Można je również przesłać  na adres: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.
 

Burmistrz Gminy Brwinów

/-/ Arkadiusz Kosiński