Położenie Brwinowa kusi inwestorów poszukujących terenów pod budowę centrów logistycznych i rozpoczynających działalność w strefie przemysłowej. Przyciąga również nowych mieszkańców, którzy odnajdują w gminie Brwinów dobre warunki życia.
 

 
Brwinów, ul. Bratnia: 27 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi

Na sprzedaż wystawionych jest 27 działek o funkcji mieszkaniowo-usługowej. Wszystkie działki, z wyjątkiem wielokątnej działki o nr 126, mają kształt  prostokąta. Ich powierzchnia waha się od 900 m² do 1 500 m². Dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej przewidziany jest poprzez drogi wewnętrzne: ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Obecnie drogi te nie są jeszcze urządzone, a teren działek rozpościerający się od strony ulicy Bratniej w kierunku torów PKP jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 17 kwietnia 2015 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej działki. Przetarg odbędzie się 23 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 
W rejonie ul. Bratniej do sprzedania jest również 6 innych działek przeznaczonych pod usługi publiczne oraz mieszkalnictwo jednorodzinne. Przetarg na zakup tych nieruchomości planowany jest w czerwcu 2015 roku.
 
Link do ogłoszenia w BIP


 
 
Kanie, ul. Piłsudskiego: działka o pow. 3 000 m² położona jest w zasięgu stanowiska archeologicznego, w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren obejmujący działkę nie posiada obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan taki jest w trakcie opracowania. Teren przeznaczony do sprzedaży ma kształt zbliżony do litery „L”. Działka ma dostęp do drogi publicznej ul. Piłsudskiego i jest częściowo zadrzewiona. Wokół działki dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 17 kwietnia 2015 r. wadium w wysokości 63 000 zł. Przetarg odbędzie się 23 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 

Link do ogłoszenia BIP