Jednym z działań projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów jest zwiększenie intermodalności. W skrócie: chodzi o poprawę komunikacji.

Intermodalność to łączenie ze sobą różnych środków transportu w celu ich jak najlepszego wykorzystania. Np. można dojechać do stacji rowerem lub samochodem i przesiąść się do pociągu.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na opracowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych. Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 10 czerwca 2015 r.

Projekt zakłada wykonanie pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami oraz opracowanie studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Opracowanie ma zawierać m.in. przygotowanie metodologii oraz wykonanie pomiarów na stacjach kolejowych i drogach w minimalnym zakresie po 50 godzin w 30 punktach pomiarowych z uwzględnieniem transportu drogowego (w tym drogi i parkingi), transportu rowerowego, służącego codziennym dojazdom np. do stacji kolejowych, a także budowę stref działalności logistycznej i centrów przeładunkowych.

Oferty można składać do 10 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów, pok. 007, ul. Grodziska 12.
Link do ogłoszenia o przetargu:
Przetarg
 
Projekt Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.