We wtorek 7 maja 2013 r. odbyło się w Brwinowie spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami, podczas którego omawiane były kwestie związane z podłączaniem się do sieci kanalizacyjnej oddawanej w ramach projektu „Czyste życie”. Kolejne spotkanie – dziś (w środę 8 maja) w Otrębusach.

Procedurę podłączania się do sieci kanalizacyjnej omawiał Adam Adamczyk, pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”.  Pierwszym krokiem jest zaprojektowania przyłącza. Wielu mieszkańców pozyskało już taką dokumentację za pośrednictwem Urzędu Gminy Brwinów. Taka akcja projektowania była prowadzona była kilka lat temu, ale wykonane wówczas projekty nadal zachowują ważność. Następnym krokiem jest zwrócenie się do Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (BPWiK) w sprawie podpisania umowy o przyłączenie. Dokładnie precyzuje ona obowiązki inwestora chcącego podłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej oraz obowiązki BPWiK, którego pracownicy muszą być obecni m.in. przy odbiorze gotowego przyłącza. Jeśli chodzi o wybór wykonawcy, mieszkańcy mają wolną rękę: można dokonać porównania ofert firm działających na rynku, a jedynym koniecznym warunkiem jest prowadzenie prac przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.  – Dobrze jest porozumieć się z sąsiadami, bo dla kilku domów z tej samej ulicy można uzyskać korzystniejszą cenę. Wykonawca może wówczas inaczej skalkulować koszt robót oraz opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – radził burmistrz Arkadiusz Kosiński.  Adam Adamczyk podkreślał konieczność uzyskania tego ostatniego dokumentu: dopiero gotowa inwentaryzacja pozwala na rozpoczęcie rozliczeń z BPWiK. Umowa na odbiór ścieków podpisywana jest w terminie do 7 dni od odbioru przyłącza.

Skorzystali ci mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie: w kameralnym gronie mogli wyjaśnić wszystkie wątpliwości, dopytać o odtwarzanie nawierzchni dróg na wskazywanych przez nich rejonach oraz porozmawiać z burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim na inne interesujące ich tematy. Znalazły się wśród nich kwestie związane z ochroną środowiska oraz rewolucją śmieciową. Burmistrz zadeklarował gotowość obniżenia stawek, jeśli pomyślnie wypadnie przetarg – cały system powinien się samofinansować, natomiast gmina nie zamierza zarabiać na śmieciach. Przetarg został ogłoszony w kwietniu i widać już, że firmy są nim zainteresowane.  Mieszkańcy upewniali się także, że kontenery na śmieci zmieszane i worki do uproszczonej segregacji otrzymają w ramach ponoszonej opłaty.

Kolejne spotkanie informacyjne :

8 maja 2013 r., godz. 18.00 – spotkanie dla mieszkańców Otrębus i Kań
świetlica GOK w Otrębusach, ul. Krótka 10