W poniedziałek 1 grudnia 2014 r. o godz. 19 w ZS nr 1 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie odbędzie się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji. W programie m.in. ślubowanie władz samorządowych wybranych w listopadowych wyborach: radnych Rady Miejskiej w Brwinowie oraz Burmistrza Gminy Brwinów.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie pierwszej sesji.