Oświatowe osiągnięcia gminy Brwinów zostały docenione w konkursie zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Brwinów znalazł się wśród 68 samorządów, które otrzymały prestiżowe wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji”.

Brwinów może się pochwalić zarówno inwestycjami w rozwój infrastruktury, jak również bogatą ofertą ciekawych programów i projektów prowadzonych w szkołach na terenie gminy. Potwierdzeniem dobrego kierunku działań brwinowskiego samorządu był certyfikat, który burmistrz Arkadiusz Kosiński odebrał 29 listopada 2011 r. podczas uroczystości w auli Collegium Novum Uniwerstytetu Jagiellońskiego.

– Sprawdzaliśmy, czy Państwa jednostki terytorialne są otwarte na wiedzę, czy rozumieją konieczność inwestowania w nią. Staraliśmy się ocenić, czy Państwa miasta, gminy i powiaty są miejscami, w którym warto się kształcić, inwestować we własny rozwój intelektualny. Pod tym względem Państwo jesteście liderami. Stąd nasze wyróżnienia – podsumowała konkurs Barbara Kaczmarczyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Blisko 170 samorządów z całej Polski wyraziło zainteresowanie konkursem, który dawał okazję do zmierzenia się z innymi i porównania doświadczeń. Brwinów znalazł się wśród 68 wyróżnionych.  – Za powierzaniem gminom i powiatom coraz to nowych zadań w sferze edukacji nie zawsze idą odpowiednie fundusze. Ale samorządy znakomicie sobie z tym radzą! Lektura zgłoszeń konkursowych przyniosła mi ogromną satysfakcję. Mogłem bowiem poznać samorządy ambitne, troszczące się o przyszłość swoich młodszych i starszych mieszkańców, samorządy przedsiębiorcze, nowoczesne i innowacyjne – mówił prof. Dariusz Rott, przewodniczący konkursowego jury, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej.