Dobre wiadomości dla gminy Brwinów: Mazowiecki Urząd Wojewódzki opublikował wstępną listę rankingową wniosków, które mogą w 2013 r. otrzymać dofinansowanie w ramach tzw. schetynówek. Na wysokim, drugim miejscu listy znalazła się gmina Brwinów, która przymierza się do przebudowy drogi Brwinów - Parzniew.

Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi Brwinów-Parzniew w ramach rządowego programu odbudowy dróg lokalnych znalazł się we wstępnym rankingu na drugiej pozycji spośród 86 wnioskujących gmin. Oznacza to, że gmina Brwinów może liczyć na dotację rządową w wysokości 1.270.153,84 zł. Burmistrz Arkadiusz Kosiński z powodzeniem zabiegał o poparcie wniosku przez partnerów i instytucje zewnętrzne. Znaleźli się wśród nich m.in. Starosta Powiatu Pruszkowskiego, dyrektorzy Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, policja i straż pożarna. – Powiat Pruszkowski zadeklarował przekazanie nam kwoty 1.078 000 zł, a dwie firmy z Parzniewa dołożą jeszcze łącznie 27 000 zł – dodaje burmistrz Arkadiusz Kosiński, mówiąc o środkach zewnętrznych gromadzonych na przebudowę drogi Brwinów-Parzniew. Obecnie jest to więc ponad 2,3 mln zł. – Nie chcę zapeszać, ale dotacja na tzw. schetynówki może zostać zwiększona z obecnych 30% do 50%, to jest w naszym przypadku o ponad 846 tys. zł – napisał w swoim profilu na Facebooku burmistrz Kosiński.

Droga w kierunku Parzniewa, stanowiąca obecnie alternatywę dla najbardziej obciążonej ruchem drogi wojewódzkiej nr 719, ma zostać przebudowana na ponad 3-kilometrowym odcinku, począwszy od skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Graniczną w Brwinowie. Przebudowa obejmie ul. Pruszkowską w Brwinowie i Parzniewie, ul. Rzeczną, ul. Główną i ul. 36 P.P. Legii Akademickiej na odcinku od ul. Głównej do projektowanej ul. Przyszłości w Parzniewie. Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Pruszkowskiej i Granicznej w Brwinowie, budowę chodnika oraz przebudowę nawierzchni jezdni wraz ze wzmocnieniem poboczy. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możliwe będzie również odmulenie i przebudowa rowów przydrożnych i elementów odwodnienia oraz wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych oraz chodnika na wybranych odcinkach drogi.

Zaprojektowane rozwiązania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Realizacja inwestycji usprawni komunikację między Parzniewem a Brwinowem i zwiększy atrakcyjność Parzniewa z perspektywy osiedlania się w tej miejscowości oraz prowadzenia na tamtym terenie działalności gospodarczej i kolejnych inwestycji.

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój jest kontynuacją rządowego programu realizowanego w latach 2008–2011, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.