Wreszcie! Gratulacje! – tak komentowali mieszkańcy wiadomość o pomyślnym zakończeniu długich rozmów z SGGW. Po wielu latach i licznych perypetiach pojawiły się dobre wiadomości dotyczące pozyskania przez gminę Brwinów pałacu Wierusz-Kowalskich.
 
Burmistrz Arkadiusz Kosiński zakończył w ubiegły piątek 4 września 2015 r. negocjacje ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Zabiegi o pozyskanie pałacu Wierusz-Kowalskich prowadził od początku swojego urzędowania jako burmistrz gminy Brwinów. Była to kontynuacja jego wcześniejszej działalności na rzecz miasta, gdyż dawniej, jako aktywny mieszkaniec, społecznik i prezes jednego ze stowarzyszeń, współdziałał z ówczesnymi radnymi V kadencji w staraniach o to, by pałac wraz z otaczającym go terenem trafił w ręce gminy. Chodzi o teren o powierzchni ok. 8 ha w centrum miasta – przede wszystkim pałac z dobudowaną aulą (służącą niegdyś jako sala wykładowa na 200 osób), część parku (która powiększy obecny park miejski) i tereny rozciągające się pomiędzy ulicami Dworską, Przejazd i Piłsudskiego.
 
Notarialna umowa przedwstępna zostanie zawarta jeszcze we wrześniu. Następnie swoją zgodę na przeprowadzenie takiej transakcji musi wyrazić Minister Skarbu Państwa, a odpowiedni wniosek musi też zaopiniować Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Można się jednak spodziewać, że w tej sytuacji uda się taką akceptację uzyskać. Planowana transakcja dotyczy bowiem obiektu zabytkowego, obecnie niszczejącego, a kupowanego przez gminę, która zamierza go wyremontować i przeznaczyć na cele publiczne – ośrodek kultury dla mieszkańców miasta i gminy. Obecna siedziba GOK-u jest zbyt ciasna: nie ma miejsca na pracownie, sale do nauki gry na instrumentach itp., brakuje również sali koncertowej.
 
Burmistrz Arkadiusz Kosiński zapowiedział, że podpisanie właściwego aktu notarialnego ma nastąpić jeszcze w tym roku. Przekazanie tych dobrych wiadomości w punkcie „Informacje Burmistrza” podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 4 września zostało nagrodzone przez radnych i publiczność oklaskami.