Druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach (gmina Brwinów) zostały bohaterkami kalendarza ściennego na 2015 rok.  


Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach działa prężnie od 1928 roku, a drużyna żeńska została założona w 2009. Słaba płeć? Zdecydowanie ten przydomek nie pasuje do bohaterek kalendarza. To są dzielne dziewczyny, które chętnie niosą pomoc potrzebującym i uczestniczą w akcjach ratunkowych. Z sukcesami biorą też udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP.

– Na pomysł kalendarza wpadła żona naszego naczelnika. Takiej idei można było tylko przyklasnąć. Chciałyśmy coś zrobić dla promocji naszej straży – mówi jedna z druhen, która wzięła udział w sesji. – To bardzo dobry pomysł i ciekawa inicjatywa pokazująca nie tylko działania ratowniczo-gaśnicze strażaków – dodaje komendant gminny OSP Krzysztof Newen.

Do OSP Biskupice należy obecnie 60 osób, w tym 15 druhen i 11 członków drużyny młodzieżowej. Zmienia się sam budynek i otoczenie OSP: został wymieniony dach, kapitalny remont przeszła świetlica i garaż. Mieszkańcy Biskupic w corocznym uchwalaniu funduszu sołeckiego uwzględniają także potrzeby OSP, np. zakup materiałów koniecznych do wykonania remontu. Warto podkreślić, że większość prac strażacy wykonują własnymi siłami.

– Kalendarz bardzo się wszystkim podoba. To pierwsza tego typu inicjatywa i widać, że udana. Druhowie OSP Biskupice mocno się angażują w różnego rodzaju działania na rzecz swojej OSP i gminy, tak samo było w przypadku tego projektu – podkreśla sołtys Biskupic Elżbieta Dolota.