Blisko 1,5 mln zł – tyle wynosi dofinansowanie przyznane dla Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów ze środków pochodzących z tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Środki z tzw. funduszy norweskich przyznaje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna w kwietniu 2013 r. złożyły wspólny wniosek pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”. Inicjatorem i liderem tego projektu jest gmina Brwinów.

Do otrzymania dotacji w pierwszym terminie zabrakło 0,25 pkt.Teraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało samorządy o przyznaniu środków w wysokości 1.495.351,61 zł. Projekt zakłada sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wielu nowych inwestycji. Są wśród nich m.in. budowa kilkunastu kilometrów tras rowerowych na obszarze PTO, dróg gminnych czy stworzenie strefy rekreacji dla mieszkańców gminy Brwinów.

- Dzięki pozyskaniu funduszy m.in. opracujemy dokumentacje projektowe budowy ścieżki rowerowej wzdłuż linii kolejowej WKD na odcinku od WKD Grudów poprzez Owczarnię do WKD Podkowa Leśna. Kolejny temat to dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej po północnej stronie torów PKP wzdłuż ul. Sochaczewskiej, przez Grudów do samego Milanówka – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

W ramach projektu współpracę z trzema samorządami zadeklarowało wielu partnerów m.in. Starosta Powiatu Pruszkowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, a także instytucje naukowe, instytucje zajmujące się bezpieczeństwem, ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury i stowarzyszenia działające na obszarze PTO.