Na sesji 25 marca Rada Miejska w Brwinowie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy Brwinów środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014. Jesienią mieszkańcy 15 brwinowskich sołectw zdecydują o przeznaczeniu tych pieniędzy na potrzeby swoich miejscowości.

Decyzja o tym, na co wydać pieniądze funduszu sołeckiego, należy do mieszkańców wsi. W tym przypadku wiążąca będzie uchwała podejmowana przez nich w głosowaniu na zebraniu wiejskim. Wysokość środków przyznawanych dla każdego sołectwa jest uzależniona od liczby mieszkańców. W sołectwach gminy Brwinów te kwoty wahają się od ok. 10 tys. zł do ponad 30 tys. zł.
Tymczasem trwa realizacja funduszy sołeckich przeznaczonych na rok bieżący. W miejscowościach, które przeznaczyły pieniądze na takie zadania jak np. budowa oświetlenia, doposażenie placu zabaw, urządzenie boiska czy ustawienie nowych wiat przystankowych, trzeba zaczekać na poprawę pogody. W Kaniach odbyły się trzy koncerty z cyklu Zimowe Wieczory Country, a mieszkańcy Parzniewa za kilka tygodni wyjadą na wspólną wycieczkę na przedstawienie teatralne.