Zakończył się tegoroczny X Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Tytuł finalisty zdobył w nim Przemysław Tafil z Gimnazjum w Żółwinie.

W roku szkolnym 2012/2013 organizatorem konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie było Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Finał wojewódzki odbył się 25 marca 2013 r. – Do udziału  w konkursie namówiła Przemka pani Katarzyna Sowińska, nauczycielka historii i WOS – mówi dyrektor Marta Szwemin. – Na początku zgłosiło się sześcioro uczniów, ale tylko Przemek przeszedł do etapu rejonowego, a w etapie wojewódzkim był on już jedynym uczniem z terenu gminy Brwinów – dodaje.

Etap szkolny bazował na znajomości podstawy programowej. W etapie rejonowym należało samodzielnie opracować projekt badawczy. Nie można było wykorzystać takich narzędzi jak ankieta czy wywiad. Byłoby to zbyt dużym ułatwieniem dla uczestników konkursu. – Praca Przemka pod tytułem „Zdrowe odżywianie wśród młodzieży gimnazjalnej” została przez komisję oceniona na 95% i w połączeniu z bardzo dobrym wynikiem testu zapewniła mu udział w III etapie –  podkreśla z dumą dyrektor Szwemin. Organizatorzy pomagali w zdobywaniu wiedzy poprzez utworzenie Międzyszkolnych Klubów Olimpijskich: za pośrednictwem Facebooka uczestnicy konkursu mogli rozwiązywać próbne testy i zdobywać dodatkowe nagrody. Gimnazjalista z Żółwina otrzymał za zajęcie II miejsca w jednym z takich testów literaturę potrzebną w kolejnym etapie oraz pendrive.

W etapie wojewódzkim uczniowie rozwiązywali kolejny test. Wymagana była znajomość m.in. takich zagadnień jak: bankowość dla nastolatków, młodzież na rynku pracy, służba wojskowa, prawa pacjenta, planowanie ścieżki kariery oraz aktywność obywatelska młodzieży w społeczności lokalnej. Przemysław Tafil uzyskał 72,25% punktów i zdobył tytuł finalisty. Zyskał tym samym 13 dodatkowych punktów, które przydadzą mu się przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

Jak podkreślają organizatorzy, konkurs pozwala nie tylko sprawdzić wiedzę ucznia, ale gwarantuje także rozwój umiejętności i kształtowanie postaw wchodzących w skład kompetencji kluczowych: umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inicjatywności i przedsiębiorczości.