W poniedziałek 1 czerwca 2015 r. w Zespole Ogólnokształcących w Brwinowie odbyła się piąta edycja Koncertu Talentów. Impreza przekracza już granice gminy Brwinów: tym razem zaproszone na nią zostały szkoły z terenu całego powiatu, a patronat nad imprezą objęli wspólnie starosta pruszkowski Zdzisław Sipiera i burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński.

Hasło przyświecające kolejnym Koncertom Talentów – „Wy jesteście przyszłością narodu” – zaczerpnięte zostało z nauczania Jana Pawła II. Myślą przewodnią tegorocznego koncertu były słowa Papieża Polaka wypowiedziane w Nowym Jorku 2 października 1979r.: „Pragnę... wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny.”

Główna organizatorka Koncertu Talentów Beata Kowalczyk podkreśla, że festiwalowy przegląd dokonań dzieci rozwija się z każdą kolejną edycją. Coraz szersze jest grono patronów i przyjaciół tej imprezy, która już na stałe wpisała się do planu działań szkoły:

W koncercie uczestniczyli wspólnie z naszymi uczniami uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie, ze Szkoły Podstawowej w Żółwinie, ze Szkoły Podstawowej w Raszynie, z Gimnazjum nr 1 w Piastowie, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie. W organizacji Koncertu wspierał nas Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie. Na zakończenie koncertu artyści otrzymali pamiątkowe medale i upominki ufundowane przez sponsorów: powiat pruszkowski, gminę Brwinów, Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, Radę Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Lennox Polska – klimatyzatory, centrale wentylacyjne. W przygotowaniu i organizacji koncertu wspierali nas również brwinowskie firmy: drukarnia Megraf, sklep p.Wandy Chrzanowskiej „Zdrowa żywność”, sklep cukierniczy Melba oraz sklep ogrodniczo-budowlany OL-RAD.

Podczas koncertu dzieci mogły zaprezentować również swoje zainteresowania. Na przygotowanych stoiskach zaprezentowały wystawy związane z ich pasjami. Podziwialiśmy między innymi kolekcje emblematów samochodowych, zbiór kart piłkarskich, maskotek, figurek ulubionych zwierząt, medale zdobywane podczas zawodów sportowych, czy też wykonane przez siebie różne przedmioty i przepiękne portrety.

Koncertowi Talentów towarzyszyła akcja zorganizowana przez Stołeczną Komendę Policji w wykonaniu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie i Komisariatu Policji w Brwinowie. Akcja policji odbyła się pod hasłem „Zryw wolnych serc” w ramach projektu PaT (Profilaktyka a Ty). Na zakończenie, o godzinie 14, w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki 2015 wszyscy zgromadzeni wykonali gest bicia serca, łącząc się w ten sposób ze społecznością PaT.Fot. Urząd Gminy Brwinów – Biuro Promocji

Fot. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.