W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie przeprowadzono próbną ewakuację szkoły. W ćwiczeniach zaplanowanych na 4 listopada 2015 r. uczestniczyło prawie tysiąc osób.

Próbne ewakuacje w szkołach przeprowadzane są na wniosek Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. Pracownicy szkoły wraz uczniami zaczęli ewakuację o godz.10.45 po trzech alarmowych dzwonkach. Tylko 7 minut wystarczyło na opuszczenie budynku. Akcję nadzorowała dyrektor szkoły Anna Zalewska. – Kolejna zaplanowana jest w maju i będzie przeprowadzona podczas przerwy, a nie jak było tym razem, podczas lekcji. Odpowiedzialni za poszczególne sektory nauczyciele będą wtedy mieli trudniejsze zadanie - informuje pani dyrektor.

Akcję koordynował komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz Kowalski wraz z odpowiedzialnym za obronę cywilną Andrzejem Zawistowskim z urzędu gminy Brwinów. Ewakuacja przebiegła zgodnie ze scenaraiuszem ćwiczeń i została sprawnie przeprowadzona.