Zespół Szkół w Żółwinie jest jedną z 250 szkół w Polsce, w których w nowym roku szkolnym wystartuje Eduscience, innowacyjny projekt z zakresu edukacji przyrodniczej. Liderem tego projektu jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Dyrektor Zespołu Szkół w Żółwinie Marta Szwemin podkreśla, że dzięki udziałowi w projekcie uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej w Żółwinie będą mieli szansę żywego i fascynującego kontaktu ze światem nauk matematyczno-przyrodniczych. Za sprawą nowoczesnych technologii nauczanie zyska atrakcyjną formę: lekcje z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych zostały zamieszczane na platformie e-learningowej, a szkoła została wyposażona w tablicę interaktywną, która pomoże w prowadzeniu zajęć w klasach. Częścią projektu Eduscience jest również prowadzenie monitoringu przyrodniczego: uczniowie sami będą prowadzili obserwacje i pomiary środowiska w pobliżu szkoły.

W ramach projektu uczniowie będą mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi, osiągających sukcesy na skalę międzynarodową. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w bezpośrednich transmisjach satelitarnych ze stacji polarnej na Spitsbergenie: takie spotkania oraz lekcje on-line będą możliwe dzięki kamerze internetowej, którą szkoła dostała w ramach projektu. Z naukowcami Polskiej Akademii Nauk uczniowie uczestniczący w programie Eduscience będą mieli też kontakt w czasie festiwali i pikników naukowych, a także w czasie wycieczek dydaktycznych. Wiadomo już, że uczniowie z Żółwina wybiorą się do obserwatorium PAN w Świdrze.

Organizatorzy projektu Eduscience liczą na to, że jego atrakcyjna forma sprawi, że młodzi ludzie zaczną w większym stopniu interesować się naukami matematyczno-przyrodniczymi. Patronat nad programem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Telewizja Polska TVP SA.