Chociaż Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest w Polsce 21 listopada, Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie zorganizował swoją uroczystość w czwartek 8 grudnia 2011 r. Kameralne spotkanie było okazją do podsumowania wyników i podziękowań za zaangażowanie w dotychczasową pracę.


Pracownicy brwinowskiego ŚOPS-u odbiegają od stereotypu „pań od zasiłków”. Świadczenia socjalne to tylko część codziennej pracy. Nowatorskie podejście do wypełniania swoich zadań może być dobrym przykładem dla innych ośrodków: w listopadzie za swoje osiągnięcia ŚOPS otrzymał wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Jak podkreślała kierownik Joanna Dzierzba, zdobycie tych laurów nie byłoby możliwe bez zaangażowania całego zespołu oraz ludzi dobrej woli, którzy pracują na rzecz najbardziej potrzebujących. Nieoceniona jest też pomoc grupy wolontariuszy, która powiększa się dzięki sprawnej koordynacji nagrodzonej w konkursie „Barwy wolontariatu” Agnieszki Dawidziuk.
ŚOPS pomaga w odzyskaniu lub umocnieniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt „Od apatii do sukcesu” skierowany jest do osób bezrobotnych. Chociaż pozyskana dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oznacza dla pracowników socjalnych dodatkowe obowiązki przy jego sumiennym prowadzeniu i rozliczaniu, to jednak ten trud się opłaca – widać już efekty! „Brwinów bez przemocy” jest przedmiotem szczególnej troski kierownik Joanny Dzierzby, która pracuje w zespołach interdyscyplinarnych – gminnym i powiatowym – które starają się wypracować najskuteczniejsze działania dla rozwiązania tego problemu. ŚOPS pomaga też osobom starszym i niepełnosprawnym, wspiera potrzebujących, także rodziny oraz dzieci i młodzież.

Podczas uroczystości nie brakło momentów wzruszeń: były kwiaty, serdeczne słowa podziękowania skierowane do wszystkich pracowników ŚOPS przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, wyrazy uznania i docenienie codziennej, czasem niełatwej pracy pracowników socjalnych. Takie „naładowanie akumulatorów” daje siłę do dalszego działania: Nowy Rok oznacza dla ŚOPS kolejne wyzwania i nowe projekty, w tym m.in. dotyczące mediacji środowiskowej.