Dziękujemy mieszkańcom, którzy rozliczając swój PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie wskazują gminę Brwinów jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeśli ktoś nie jest tu zameldowany, może złożyć formularz ZAP-3. Tak mieszkańcy przyczyniają się do rozwoju gminy.


Budowa nowych dróg i chodników, wyposażanie przedszkoli i szkół, poprawa życia mieszkańców itd. – prowadzenie inwestycji, rozwijanie kultury i oświaty – to możliwe m.in. dzięki wpływom z podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne. Do gminnego budżetu trafia prawie 40% podatku dochodowego tych mieszkańców, którzy wskazują gminę Brwinów jako swoje miejsce zamieszkania.
 
Dzięki złożeniu aktualizacji ZAP-3 gminny budżet zasilają również wpływy z podatków od tych osób, które mieszkają na terenie gminy, choć nie są tu zameldowane. Warto pamiętać o tym przy okazji rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 
Pobierz   ZAP-3 formularz                                          ZAP-3 wzór wypełnienia
 
Widać efekty! Tylko w ubiegłym roku w gminie Brwinów przeprowadzono szereg inwestycji: przebudowano drogę z Brwinowa do Parzniewa, wybudowano kolejne kilometry kanalizacji i wodociągów, udało się zrealizować kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie oraz pałacu Toeplitza w Otrębusach, oddano do użytkowania świetlicę wiejską w Owczarni oraz nowoczesne boisko w Parzniewie. Rosną mury nowego przedszkola w Brwinowie.
 
Na inwestycje w 2014 roku gmina Brwinów planuje wydać ponad 23 mln zł. Wśród zaplanowanych zadań są m.in. dalsza budowa wodociągów i kanalizacji, zakończenie budowy przedszkola w Brwinowie, rozpoczęcie budowy gimnazjum w Otrębusach, budowa ciągów pieszo-rowerowych z Czubina do Rokitna oraz z Brwinowa do Parzniewa, budowa ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy ul. Biskupickiej, przebudowa kilku ulic w Brwinowie oraz ul. Piłsudskiego w Kaniach.
 
Dziękujemy mieszkańcom, którzy płacąc podatki dokładają się do rozwoju gminy Brwinów! Warto mieć swój udział w tym, by gmina zmieniała się na lepsze.