Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na sprzedaż działek w Koszajcu i Parzniewie. Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Koszajec: działka o powierzchni 0,24 ha, położona blisko wiaduktu nad autostradą A2, przeznaczona pod działalność produkcyjno-usługową. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego - wiata magazynowa o pow. zabudowy 17 m2. Dla tego terenu obowiązują ustalenia ogólne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego.

Cena działki wraz z budynkiem: 340 000 zł. Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów, przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do 17 czerwca 2013 r. włącznie, w kasie Urzędu lub na konto 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5937


Parzniew: działka o powierzchni 0,9697 ha, przeznaczona pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Jest to nieruchomość narożna, położona przy dwóch asfaltowych drogach publicznych, bezpośrednio sąsiadująca z osiedlem wielorodzinnym znajdującym się od strony północnej. Dla tego terenu obowiązują ustalenia ogólne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena brutto działki wynosi 4 280 000 zł. Przetarg odbędzie się 24 lipca 2013 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów, przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do 22 lipca 2013 r. włącznie, w kasie Urzędu lub na konto 54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5937

Informacji o nieruchomościach udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 204 lub nr tel. 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53.