Do 18 marca 2013 r. można wpłacić wadium na zakup sprzedawanej przez gminę Brwinów działki znajdującej się w Biskupicach przy drodze wojewódzkiej nr 720. Cena wywoławcza działki to 150 000 zł brutto.
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,51 ha przylega od południowej swej granicy do drogi wojewódzkiej nr 720 na głębokości ok. 105 m. Jest to obszar mieszany o wiodącej funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz rolniczo-produkcyjnej.

Działka leży na terenie nie posiadającym obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak więc określenie warunków jego zabudowy i zagospodarowania nastąpi w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informacji o sprzedawanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 204 lub nr tel. 22 738 26 13 oraz 22 738 26 53.

http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5854