Konserwacja i pielęgnacja rowów melioracyjnych w gminie Brwinów to główny przedmiot działalności Spółki Wodnej Brwinów. W 2015 roku zadba ona o ponad 9 km rowów.

Kwestie związane z odwodnieniem, odtwarzaniem i konserwacją rowów melioracyjnych są istotne dla wielu mieszkańców gminy Brwinów. Od prawie 10 lat Spółka Wodna Brwinów systematycznie wykonuje prace renowacyjne urządzeń i dba o rowy melioracyjne w gminie Brwinów, podejmując szereg działań zapobiegających lokalnym podtopieniom.  Z otrzymanych dotacji i składek członkowskich finansuje odtwarzanie, utrzymanie i konserwację oraz rozbudowę urządzeń wodno-melioracyjnych służących odwadnianiu terenów rolnych.
Spółka wodna nie jest przedsiębiorstwem i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Zrzesza osoby fizyczne lub prawne i ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie gospodarowania wodami, które są opisane w ustawie Prawo wodne. Każdego roku jej delegaci dbają o kolejne kilometry rowów nie tylko w mieście, ale przede wszystkim w sołectwach na terenie gminy Brwinów.

Przewodniczący spółki Benedykt Grobelny podsumował rok 2014:  wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przeze Spółkę Wodną Brwinów kosztowało w ubiegłym roku prawie 89 tys. zł. Z tych środków wybudowano m.in. system odwodnienia stawu i przyległych terenów rolnych w Koszajcu oraz wykoszono i odmulono rów wzdłuż drogi Brwinów-Parzniew. Prace prowadzono również w Czubinie, Domaniewie, Milęcinie, Biskupicach i Owczarni. Zakres prac zależny jest od posiadanych środków, a ich dostępność zależy z kolei od systematycznych wpłat składek członkowskich. Coraz więcej osób dostrzega postęp prac w swoim otoczeniu i to w dużej mierze właśnie dzięki regularnym wpłatom spółka może kontynuować swoją działalność.

Podsumowanie roku 2014, opracowane przez przewodniczącego Spółki Wodnej Brwinów pokazuje skalę działań związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu melioracyjnego na terenie gminy Brwinów. Łącznie z pracami wykonanymi na zlecenie gminy Brwinów wydano ponad 340 tys. zł. na prace konserwacyjne ponad 27 km rowów we wszystkich sołectwach w gminie Brwinów.  

Plany spółki na 2015 rok zakładają wykonanie robót melioracyjnych na kwotę ponad 94 tys. zł. Zaplanowano usuwanie zakrzaczeń, odmulanie i koszenie rowów oraz ich konserwację. Najwięcej prac toczyć się będzie w Biskupicach, Kotowicach, Falęcinie, Koszajcu, Mosznie, Czubinie, Krośnie i w Owczarni. Zakres robót planowanych przez Urząd Gminy Brwinów jest również niemały. Najwięcej pracy będzie w Domaniewie, Kaniach, Parzniewie, Żółwinie oraz w samym Brwinowie, gdzie np. trzeba odmulić i wykosić rów w rejonie ul. Wigusin i Żurawiej. Prace prowadzone będą na ponad 11 km.
Zarząd Spółki Wodnej w ramach swej działalności na bieżąco usuwa awarie sieci drenarskich i wykonuje pilne prace. Z powodzeniem! – Przy wydatnej współpracy gminy Brwinów spółka odtworzyła większość z prawie 103 kilometrów rowów melioracyjnych na terenie gminy – wcześniej przez ponad 30 lat zaniedbywanych – wypłyconych, niedrożnych, często już zarośniętych potężnymi drzewami – docenia działalność spółki burmistrz Arkadiusz Kosiński.