Gmina Brwinów przekazała Powiatowi Pruszkowskiemu działki przeznaczone pod ulicę Przyszłości, która połączyć ma Pruszków i wieś Parzniew. Wartość darowizny przekracza 2 mln zł.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzy działki przekazane Powiatowi Pruszkowskiemu zostaną przeznaczone pod poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej.  Powstać tam ma droga powiatowa – ulica Przyszłości, która będzie częścią nowego układu komunikacyjnego w tym rejonie. Rada Miejska w Brwinowie podjęła uchwałę w sprawie darowizny na sesji w dniu 28 listopada 2012 r. Akt notarialny został podpisany 21 marca 2013 r.

Przekazanie terenu pod ul. Przyszłości w Parzniewie to kolejny przykład bardzo dobrej współpracy gminy Brwinów i Powiatu Pruszkowskiego. W tym roku udało się już uzyskać dofinansowanie na przebudowę drogi Brwinów – Parzniew (dofinansowanie rządowe ponad 2,1 mln zł i dofinansowanie z powiatu pruszkowskiego 770 tys. zł).  – Dzisiaj my mamy możliwość dołożyć swoją cegiełkę do budowy ul. Przyszłości łączącej Parzniew z Pruszkowem, dzięki której mieszkańcy Brwinowa i Parzniewa uzyskają znakomite połączenie z Pruszkowem – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. – W pasie tej drogi znajdą się także ścieżka rowerowa i chodnik. Mieszkańcy Pruszkowa w przyszłości będą mogli wykorzystywać tę drogę jako dojazd do planowanego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Przejazdowej, a docelowo jako dojazd do Paszkowianki i węzła autostrady A2 w Pruszkowie.