Rada Miejska w Brwinowie na sesji w dniu 10 lutego br. podjęła uchwałę o połączeniu Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 2. Mimo wszelkich obaw, jakie zwykle towarzyszą zmianom - po rozważeniu wszystkich "za" i "przeciw" wychodzi na to, że będzie to dobre połączenie!

Już dziś obie szkoły łączy wspólny adres: Brwinów, ul. Żwirowa 16. Wspólne też są instalacje (elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie i in.), korytarz, podwórze oraz sala gimnastyczna. Szkoła podstawowa z trudem mieści się w swoich murach. Brwinów rozbudowuje się i naukę w Dwójce rozpoczynają coraz liczniejsze roczniki. W brwinowskim Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza, wyjątkowej szkole średniej prowadzonej nie przez powiat, ale przez gminę, jest przestronnie – tutaj mogłyby się odbywać lekcje dla starszych klas gimnazjum. Za tym przemawiają też reformy wprowadzane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z nową podstawą programową „bliżej” będzie gimnazjalistom do programu nauki dla szkoły średniej.

Pomysł utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących został przedstawiony radom pedagogicznym oraz radom rodziców obydwu szkół. Nauczyciele obawiali się o swoją przyszłość zawodową, ale jak podkreślał burmistrz Arkadiusz Kosiński, przekonujący do odważnego podjęcia tematu połączenia obu placówek – nauczyciele nie stracą miejsc pracy. Pogorszy się jedynie sytuacja dla tych osób, które dotychczas łączyły etat w jednej szkole z częścią etatu w drugiej. Obie rady pedagogiczne, mimo obaw i wątpliwości, przegłosowały pozytywne zaopiniowanie propozycji burmistrza. Zalety przeważyły: łatwiej będzie zarządzać szkołami wchodzącymi w skład zespołu, uczniowie z Dwójki nie będą musieli przestawiać się na naukę w systemie 3-zmianowym, a liceum zwiększy swoje na przetrwanie i dalszy rozwój. Rodzice uczniów LO z optymizmem patrzą w przyszłość. Rodzice uczniów z ZS nr 2 mają więcej zastrzeżeń. „Trochę wiary i zaufania” – apelowała do nich radna Małgorzata Kucharska, dawna długoletnia, ceniona dyrektor ZS nr 2.

Za utworzeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących opowiedziała się komisja kultury, oświaty i sportu, a na sesji Rady Miejskiej w Brwinowie - zdecydowana większość radnych.  Nowy rok szkolny oznaczać więc będzie dla obu szkół spore zmiany. Na lepsze!