Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił harmonogram naboru wniosków na dotacje dla osób prywatnych i firm. Programy objęte dofinansowaniem dotyczą m.in. termomodernizacji budynków.

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” to tylko jeden z programów, dzięki którym m.in. mieszkańcy gminy Brwinów będą mogli uzyskać dofinansowanie z WFOŚiGW. Celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, które mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą składać wnioski m.in. na:
·         Zakup i montaż  kolektorów słonecznych,
·         Zakup i montaż pomp ciepła,
·         Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
·         Termomodernizację budynku (m.in. ocieplenie ścian, dachu),
·         Modernizację istniejącego oświetlenia elektrycznego.
 
Nabór wniosków trwa od 25 stycznia 2016 r. do wyczerpania puli pieniędzy, jednak nie później niż do 30 września br.
Nabór dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rozpocznie się 4 kwietnia br.  Będzie można uzyskać dofinansowanie na:
·         Zakup i montaż kolektorów słonecznych,
·         Zakup i montaż pomp ciepła,
·         Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
·         Modernizacji istniejących kotłowni.
 
Gmina Brwinów od wielu lat prowadzi działania zmniejszające emisję zanieczyszczeń powietrza. W 2015 r. radni uchwalili Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dzięki temu władze gminy mogą starać się o dofinansowania zewnętrzne m.in. w konkursach przeznaczonych dla samorządów.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: www.wfosigw.pl