W pierwszym półroczu 2012 r. ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Brwinów mają na koncie wyjazdy do 170 pożarów oraz 45 miejscowych zagrożeń. „Na koncie” mogą też odnotować niemal 60 tys. zł zewnętrznych dotacji pozyskanych na zakup wyposażenia i umundurowania.


Sejmik i zarząd województwa mazowieckiego w ostatnich dniach czerwca podjęły uchwały wskazujące gminy, które otrzymają wsparcie finansowe na doposażenie w sprzęt specjalistyczny służący usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz sprzęt ratownictwa drogowego. Wśród wybranych 275 mazowieckich jednostek ochotniczych straży pożarnych  jest OSP Biskupice. Gmina Brwinów otrzyma dla biskupickich strażaków dotację w wysokości  15 000 zł na zakup sprzętu hydraulicznego. To już kolejna w tym roku dotacja, dzięki której strażacy zyskają nowoczesne wyposażenie pomagające w sprawnym prowadzeniu akcji.

Straże, które należą do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mogą liczyć na dotacje przyznawane przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dla OSP Brwinów pozyskano w ten sposób kwotę 15 000 zł na zakup drobnego sprzętu strażackiego i umundurowania, dla OSP Biskupice – 20 000 zł na zakup hydraulicznego sprzętu ratownictwa technicznego oraz 4000 zł na zakup drobnego sprzętu strażackiego, a dla OSP Żółwin – 4000 zł na zakup drobnego sprzętu strażackiego.
W OSP  Brwinów zrzeszonych jest 38  członków czynnych i honorowych, a kolejne 7 osób jest w młodzieżowej drużynie pożarniczej. OSP Biskupice liczy  40 członków czynnych i honorowych oraz ma 9 osób w młodzieżowej drużynie pożarniczej. W OSP Moszna jest 26 członków czynnych i honorowych, a w OSP w Żółwinie - 36 członków czynnych i honorowych oraz 5 w drużynie młodzieżowej.