Jeśli działasz na rzecz lokalnej społeczności i masz ciekawy pomysł, możesz zdobyć środki na jego realizację. Ruszył konkurs „FIO – Mazowsze Lokalnie” w którym można uzyskać mikrodotację w wysokości do 5 tys. zł.
 
Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 18 miesięcy), ale także grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Wniosek mogą złożyć minimum trzy osoby, które chcą współpracować przy realizacji swojego przedsięwzięcia. Organizatorom zależy, aby pieniądze dotarły bezpośrednio do ludzi, którzy są najbardziej aktywni w swoich społecznościach i mają ciekawe pomysły. Ma wspierać projekty i inicjatywy oddolne, które m.in.:

·         zakładają współdziałanie mieszkańców,
·         wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
·         mają jasno określony cel,
·         mają dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty,
·         będą realizowane w okresie 20 sierpnia – 20 listopada2014 r.,
·         realizowane są przez grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujących lub chcących realizować dane przedsięwzięcie, a nie posiadających osobowości prawnej.
 
Obszary działania w których projekty mogą być realizowane to m.in. kultura, tradycja, ochrona i promocja zdrowia, rozwój przedsiębiorczości, zakup sprzętu, adaptacja lokalu, zakup oprogramowania.

Wnioski można składać do 12 sierpnia 2014 r. za pośrednictwem strony internetowej www.mazowszelokalnie.pl. Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo, które jest jednym z ambasadorów „FIO – Mazowsze Lokalnie”, zaprasza na dzień otwarty poświęcony funduszom i na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych, w środę 23 lipca br. w godzinach 14-16 (prośba o wcześniejszy telefon 22 724 58 90).

W ramach całego programu „FIO - Mazowsze Lokalnie”, w ciągu najbliższych 3 lat zostanie rozdysponowane ponad 2,1 mln złotych w formie mikrodotacji do 5 tys. zł.
 
Poradnik [PDF]
Regulamin [PDF]