24 kwietnia 2014 r. burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski podpisali umowę na realizację projektu. Jego wartość całkowita sięga 1,8 mln zł, a wkład własny gminy Brwinów to blisko 1,3 mln zł. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 499 440,37 zł.

 


- To dziś jest ten wielki dzień, kiedy będziemy mogli cieszyć się blisko 500-tys. dotacją ze środków Unii Europejskiej – mówił burmistrz Arkadiusz Kosiński witając wicemarszałka Krzysztofa Strzałkowskiego i gości przybyłych do Brwinowa na podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Pola Parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczy”.

W podpisaniu umowy wzięli udział zastępcy burmistrza Jacek Janowski i Sławomir Walendowski, skarbnik Elżbieta Dolota, kierownicy i pracownicy referatów pracujący nad tym projektem, brwinowscy radni: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kurządkowski, Wanda Chrzanowska, Aldona Górniak, Zbigniew Bartosik oraz przedstawiciele stowarzyszeń, które są partnerami projektu: Krystyna Nowicka – prezes Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, Marek Rutkowski – członek kapituły Stowarzyszenia Projekt Brwinów, a także Marzena Wysocka z Ośrodka Kultury.

Projekt „Pola Parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczy” zakłada, poza budową ścieżki rowerowej, stworzenie szlaku nordic walking, biegnącego wzdłuż wyremontowanej w 2013 roku drogi Brwinów-Parzniew. Planowany ciąg ma długość 1,8 km. Będzie on oświetlony oraz oznakowany tablicami informującymi m.in. o bitwie pod Brwinowem stoczonej w tym rejonie we wrześniu 1939 roku oraz o walorach przyrodniczych obszarów chronionego krajobrazu w dolinie Zimnej Wody.  

W ramach projektu przy PKP w Brwinowie zostanie ustawiona oświetlona i monitorowana wiata na rowery. Posłuży ona zarówno osobom, które będą chciały zostawić rower w bezpiecznym miejscu w pobliżu stacji, jak i tym, którzy zatrzymają się w Brwinowie w celach turystycznych. Przy ścieżce prowadzącej do Parzniewa powstaną dwa ogólnodostępne miejsca wypoczynku i rekreacji. Pierwsze z nich będzie znajdowało się w okolicy ronda Feliksa Nowosielskiego w Brwinowie, drugie przy rzece Zimna Woda w Parzniewie. Najmłodsi będą mogli w specjalnie zagospodarowanym miejscu skorzystać z ustawionych tam zabawek, a dorośli z urządzeń fitness służących do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Ze środków przeznaczonych na realizację projektu zostanie wyremontowany pomnik poświęcony poległym w bitwie pod Brwinowem znajdujący się na brwinowskim Rynku. We wrześniu zostaną zorganizowane wydarzenia kulturalne upamiętniające okrągłą, 75. rocznicę bitwy pod Brwinowem: wystawa historyczna, rekonstrukcja bitwy oraz gra miejska. Ukaże się też książka „Wspomnienie o Bitwie pod Brwinowem 12-13 IX 1939” i płyta DVD z filmem „Brwinowski Wrzesień 1939”.

Gmina Brwinów będzie realizowała projekt w partnerstwie z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, które objęły też honorowym patronatem wrześniowe uroczystości rocznicowe. Partnerami projektu są też 3 Batalion Zmechanizowany 7 Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża z Trzebiatowa, Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, Parafia św. Floriana w Brwinowie, Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa i Stowarzyszenie Projekt Brwinów.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.