10 lipca 2014 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół budynku OSP w Mosznie. Przyznana kwota dotacji to ponad 37 tys. zł.

W budynku OSP w Mosznie znajduje się świetlica wiejska, która jest miejscem spotkań mieszkańców. Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie remizy OSP w Mosznie - miejscu spotkań i integracji mieszkańców Moszny” obejmuje m.in. budowę ogrodzenia od strony dróg, budowę odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych, przebudowę istniejącego wjazdu na teren OSP w Mosznie, budowę miejsc postojowych, w tym miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych, rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego, doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz świetlicy w stoły i krzesła, a także organizację imprezy kulturalnej i wystawy związanej z historią miejscowości.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie remizy OSP w Mosznie - miejscu spotkań i integracji mieszkańców Moszny” to jeden z projektów, o którego dofinansowanie gmina Brwinów ubiegała się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo. Wniosek został złożony w naborze prowadzonym jesienią ubiegłego roku.

Projekt ten jest kontynuacją realizowanego obecnie projektu pn. „Mniej barier – ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do budynków użyteczności publicznej”, również dofinansowanego ze środków unijnych. W ramach tego projektu została już wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku OSP Moszna, wymieniono drzwi wejściowe do budynku OSP oraz drzwi wewnętrzne do świetlicy.

Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie remizy OSP w Mosznie - miejscu spotkań i integracji mieszkańców Moszny”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.