Gmina Brwinów otrzymała 2,1 mln zł dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi Brwinów-Parzniew. Umowa została podpisana 26 kwietnia 2013 r.

Przebudowa drogi Brwinów-Parzniew będzie realizowana w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Kwota dofinansowania rządowego wynosi 2.116.939,73 zł. Umowę z wicewojewodą Dariuszem Piątkiem podpisali w imieniu gminy Brwinów burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz Skarbnik Elżbieta Dolota.

Więcej informacji na temat planowanej inwestycji:
http://www.brwinow.pl/index.php/1014-wyzsze-dofinansowanie-dla-schetynowki1

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki