Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 15 lutego 2013 r. (piątek) na skutek awarii wodociągu w Domaniewie, na odcinku od skrzyżowania z drogą do Moszny (przy sklepie) w kierunku Pruszkowa została wstrzymana dostawa wody. Dostawa wody zostanie wznowiona niezwłocznie po usunięciu awarii.